พาชมบรรยากาศงาน Google Next ’18

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] งาน Google Cloud Next เป็นงานประจำปีของ Google Cloud ซึ่งเป็นแผนกที่รับผิดชอบบริการและผลิตภัณฑ์ของ Google สำหรับลูกค้าองค์กร ปีนี้งานจัดขึ้นในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ที่เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งผมได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคับ ในงาน จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายๆ ส่วน และหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบ keynote session ที่เป็นเวทีใหญ่ในช่วงเช้าของแต่ละวัน, breakout session ที่แบ่งเป็นห้องขนาดกลางๆ (session ละประมาณ 50 นาที) , panel session ซึ่งเป็นเวทีเล็กๆ ผู้ฟังจะใกล้ชิดกับวิทยากรแบบติดขอบเวที, hands-on lab ที่เราสามารถเข้าไปนั่งทำ lab และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด, interactive learning เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มในลักษณะ workshop (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) และ bootcamp ทั้งแบบครี่งวัน และเต็มวัน keynote … Continue reading พาชมบรรยากาศงาน Google Next ’18

ลองเขียน chatbot ใช้งานใน Hangout Chat

[Crossed-posted from blog.niwpopkorn.com] Hangout Chat เป็นระบบ chat ตัวใหม่ในชุด G Suite ที่มาพร้อมความสามารถใหม่ๆ มากมาย ทั้งการสร้าง room ซึ่งคล้ายกับการสร้าง group chat แต่สามารถคุยแยกเรื่องกันได้ สามารถส่งไฟล์หากันใน chat ได้ทันที และการค้นหาข้อมูลใน chat ก็ทำได้สะดวก ทั้งค้นหาคน ค้นหาคำ หรือค้นหาไฟล์ตามประเภทข้อมูล เพราะมีการออกแบบการค้นหาไว้ตั้งแต่ต้น อีกหนึ่งความสามารถที่มีมาใน Hangout Chat คือเราสามารถใช้งาน chatbot ได้ด้วย โดยมี bot ให้เราเลือกใช้มากมาย ทั้ง chatbot ของ Google Drive ที่จะคอย update ความเคลื่อนไหวให้เราว่ามีใครแชร์ไฟล์มาให้บ้าง หรือ chatbot ของ Meet ที่เราสามารถนัดประชุมด้วยการพิมพ์คุยกับ bot ได้เลย ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ เราสามารถเขียน bot … Continue reading ลองเขียน chatbot ใช้งานใน Hangout Chat

แนะนำ Course Kit: ทางเลือกใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันกับ G Suite

ทางเลือกใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันกับ G Suite ในระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการฝึกอบรมสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้อาจารย์และนักเรียนของพวกเขาเชื่อมต่อด้วยกันด้วย Learning Management System (LMS) นอกจากการใช้ LMS แล้ว ผู้สอนและนักเรียนยังใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง G Suite ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ เพื่อสร้างทำงานร่วมกันและสื่อสารกันในแบบเรียลไทม์ Course Kit เป็นชุดเครื่องมือฟรีที่อนุญาตให้ผู้สอนสามารถใช้ Google Docs และ Drive มารวบรวมการบ้าน ให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้นแก่นักเรียน และสามารถแบ่งปันเนื้อหา หลักสูตรต่างๆ ภายใน LMS ที่พวกเขาใช้อยู่แล้วได้อีกด้วย Course Kit ถูกสร้างขึ้นโดยใช่มาตรฐาน Learning Tools Interoperability (LTI) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะติดตั้งและทำงานร่วมกับ LMS ทั้งหมดที่สนับสนุน LTI ปัจจุบัน Course Kit มีเครื่องมือที่สามารถ มอบหมายงาน และการฝังไฟล์ ทำให้สามารถรวมความสามารถในการทำงานร่วมกันของ … Continue reading แนะนำ Course Kit: ทางเลือกใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันกับ G Suite