Hangout On Air ใช้ไม่ได้แล้ว ทำยังไงดี!?

[Cross-posted on niwpopkorn.com] ยังจำ Hangout On Air กันได้มั้ย? Hangout On Air เป็นบริการ streaming แบบถ่ายทอดสด โดยในช่วงเปิดตัว ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Google+  หน้าจอหลักในการ stream จะเป็นหน้าจอของ Hangout ที่เป็นระบบ video conference สามารถแชร์หน้าจอเข้าไปใน Hangout เพื่อให้คนใน video conference เห็นหน้าจอเดียวกัน และประชุมกันได้สะดวกมาขึ้น ความสามารถของ Hangout On Air ที่สามารถถ่ายทอดการประชุม ให้คนในองค์กรเข้ามาดูผ่านหน้า YouTube ได้จำนวนมาก แต่ยังสามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าชมสำหรับคนในองค์กรเท่านั้น ทำให้หลายๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีออฟฟิศกระจายอยู่หลายๆ ที่ หรือหลายๆ ประเทศ มีการนำ Hanout On Air มาใช้ในการประชุมบริษัทที่ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ และให้ออฟฟิศในเขตหรือประเทศอื่นๆ เข้ามาชมได้ทันที เพื่อให้ข้อความจากผู้บริหาร ไปถึงพนักงานในแต่ละส่วนได้อย่างทั่วถึง … Continue reading Hangout On Air ใช้ไม่ได้แล้ว ทำยังไงดี!?