ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] Apps Script มี function UrlFetchApp.fetch() สำหรับเรียก http request ไปที่ service อื่นๆ ได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เรียก API ภายนอกได้เช่นกัน แต่หากเรามีข้อมูลจำนวนมาก และต้องเรียก UrlFetchApp.fetch() หลายๆ ครั้ง จะทำให้ระบบทำงานช้าและเกินข้อจำกัดของ Apps Script ไป (document ระบุไว้ว่าได้ 6 นาที) วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาในกรณี้นี้กันคับ account ที่ผมใช้งาน ตกอยู่ในกลุ่มที่มีข้อจำกัด 6 min/execution   เมื่อการเรียกทีละ request ไม่ตอบโจทย์ เรื่องเริ่มมาจากผมมีโปรเจกต์ที่มีข้อมูลชื่อโดเมน จำนวนประมาณ 1,400 รายการ ที่ต้องการดึงค่า DNS มาตรวจสอบอะไรบางอย่าง ด้วยการเรียก http request ไปที่ https://dns.google.com/resolve?name=%DOMAIN% โดยการแทนค่า %DOMAIN% ด้วยโดเมนที่ต้องการ … Continue reading ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

แนะนำ Dialogflow: การใช้ regex เพื่อดึงข้อมูลด้วย pattern

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] การสร้าง chatbot engine ด้วย Dialogflow นั้น มีความสะดวกตรงที่ เราสามารถใส่ตัวอย่างข้อความที่ผู้ใช้จะพิมพ์มาคุยกับ bot ลงใน training phrase ระบบจะเรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่างนั้นและทำความเข้าใจประโยค ทำให้เมื่อผู้ใช้พิมพ์มาไม่ตรงกับ training phrase ระบบก็ยังสามารถเข้าใจความหมายและโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง (อ่านเพิ่มเติม: แนะนำ Dialogflow: Intent, Parameters และ Fulfillment) ในบางกรณี ข้อมูลที่เราต้องการจากผู้ใช้ ไม่สามารถระบุลงไปใน training phrase ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ตายตัว จึงไม่สามารถใช้วิธีการยกตัวอย่างเพื่อให้ระบบเรียนรู้ได้ เช่น สำหรับ chatbot แจกป๊อบคอร์น สมมติว่า เราจะขอให้ผู้ใช้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนก่อน จึงจะแจกป๊อปคอร์นให้ จะเห็นว่า ค่าที่ผู้ใช่จะใส่เข้ามานั้นเป็นค่าเฉพาะของแต่ละคนและไม่ซ้ำกันเลย การจะระบุค่านี้ได้เราจะใช้ความสามารถของ regex เข้ามาช่วยครับ regex หรือ Regular Expression เป็นวิธีการระบุรูปแบบ (pattern) ของตัวอักษรที่เราต้องการค้นหา ซึ่งจะใช้ได้ดีกับการค้นหาข้อมูลที่มีรูปแบบ ในกรณีนี้เราจะใช้ regex เพื่อระบุรูปแบบของเลขบัตรประจำตัวประชาชนกันครับ สิ่งที่เรารู้คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนมี … Continue reading แนะนำ Dialogflow: การใช้ regex เพื่อดึงข้อมูลด้วย pattern