การกำหนด quota บน GCP เพื่อป้องกันการเรียก Maps API เยอะจนตังค์หมด

[Crossed-post on blog.niwpopkorn.com] หากใครที่กำลังพัฒนา application และมีการเรียกใช้งาน Google Maps Platform ที่เป็นบริการให้ข้อมูลด้านแผนที่ เส้นทาง หรือสถานที่ต่างๆ Google มี quota ให้ใช้งานได้ฟรี $200 ทุกเดือน Google ให้ใช้ Maps API ได้ฟรี $200 ทุกเดือน ส่วนที่เกินจาก $200 นั้นจะคิดค้าใช้งานตามจำนวนการเรียกใช้ API ตามรายละเอียดในหน้า Pricing & Plans ตารางราคา Places API ที่คิดค่าใช้จ่ายทุก 1,000 request จุดที่ต้องระวังคือ ระหว่างที่กำลังพัฒนา application อยู่นั้น มีความเป็นไปได้ที่ code ที่ยังเขียนไม่สมบูรณ์ จะมีการเรียกใช้ API เป็นจำนวนมาก (เช่น การวน loop ไปเรื่อยๆ) ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น (และไม่รู้ตัว) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียกใช้ Places API … Continue reading การกำหนด quota บน GCP เพื่อป้องกันการเรียก Maps API เยอะจนตังค์หมด