ถ้ามั่นใจว่าใช้ยาว ก็ลดไปเลย 50% ด้วย Committed use discounts

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] หากองค์กรของเรา มีการใช้งาน Google Cloud Platform ในกลุ่ม Compute Engine อย่างสม่ำเสมอ และคิดว่าจะมี workload อยู่นานเกิน 1 ปีหรือ 3 ปี เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ด้วย Committed use discount resource ที่สามารถลดราคาได้ด้วย Committed use discount มีดังนี้ครับ vCPUs memory GPUs SSDs VMs ใน service ที่จะได้ประโยชน์จาก Committed use discount  จะมี Google Kubernetes Engine Dataproc Compute Engine. หมายความว่า ถ้าเราซื้อ Committed use discount ไว้ใน project หรือ billing account … Continue reading ถ้ามั่นใจว่าใช้ยาว ก็ลดไปเลย 50% ด้วย Committed use discounts