ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อข้อมูล Cloud Storage ถูกตั้งค่าเป็นสาธารณะ ด้วย Cloud Monitoring

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] การใช้งาน Cloud นั้น เป็นการใช้พลังประมวลผล และพื้นที่เก็บข้อมูลอันมหาศาลของผู้ให้บริการ เช่น Google, AWS หรือ Azure โดยมีข้อดีคือ เราสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้ทันที ไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เองทั้งหมด ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายก็มีมาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยทั้งจากการดำเนินงานของผู้ให้บริการ และมาตรการความปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของบริการนั้นๆสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นจริงอยู่ก็คือ แม้ว่าบริการนั้นจะปลอดภัยแค่ไหน แต่ถ้าเราเผลอเรอ ตั้งค่าการเข้าถึงไว้หละหลวม ก็มีสิทธิ์ที่ข้อมูลจะรั่วไหลได้เช่นกัน เช่นข่าวนี้ การป้องกันสามารถทำได้โดยการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่เข้าถึงตามความจำเป็น และจำกัดขอบเขต แต่ถึงอย่างนั้น ความผิดพลาดจากการตั้งค่าก็ยังคงเกิดได้อยู่นอกจากแนวทางการระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และการตรวจสอบความผิดปกติจาก log แล้ว การรู้ตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา ทำให้ปัญหาถูกแก้ไขอย่างรวดเร็ว และจำกัดขอบเขตความเสียหายได้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับมือกับปัญหานั้นได้ดียิ่งขึ้นบทความนี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าบน Google Cloud Platform เพื่อแจ้งเตือนทันทีที่มีการ "เปิด" ถังข้อมูลออกสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ ก็ตาม (หากในอนาคตมีระบบที่วัดระดับความตั้งใจของคนได้ ก็เป็นไปได้ที่จะกำหนดเงื่อนไขให้แจ้งเตือนแค่กรณีเผลอเรอด้วยความสะเพร่า)สิ่งที่เราใช้เป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ คือ Google Cloud Storage และเหตุการณ์ที่เราจะเฝ้าระวังคือ การเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ หากตั้งค่าแบบนี้ ก็เท่ากับเปิดให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลบน … Continue reading ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อข้อมูล Cloud Storage ถูกตั้งค่าเป็นสาธารณะ ด้วย Cloud Monitoring