การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไป Cloud Storage

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลใน cloud ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไป สร้างเอกสาร, upload และแชร์เอกสารให้เพื่อนได้ โดยสะดวก ด้วยความง่าย และมี feature ครอบคลุมการใช้งานทั่วๆ ไป แค่สมัคร account แล้วก็เริ่มใช้งานได้เลย มันจึงเหมาะกับการเป็นที่รับ-ส่ง ไฟล์ แบบเร็วๆ Google Cloud Storage เป็นบริการเก็บข้อมูลบน cloud อีกตัวหนึ่งจาก Google อยู่ในกลุ่มบริการของ Google Cloud Platform ที่มีออกแบบมาสำหรับงานระบบหรือ application ในการใช้งาน Google Cloud Storage นอกจากการสมัคร account แล้ว จะต้องตั้ง project สร้าง bucket ซึ่งต้องตั้งชื่อ เลือก location ของข้อมูล เลือก class ของ storage … Continue reading การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไป Cloud Storage