ทำ dashboard บน Data Studio ให้ผู้ใช้ เห็นข้อมูลบน BigQuery เฉพาะส่วนของตัวเอง

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] หลายๆ องค์กร มีการใช้งาน BigQuery เป็น data warehouse ที่เก็บข้อมูลส่วนกลางขนาดใหญ่ การออกแบบ data warehouse ให้รองรับการใช้งานจากผู้ใช้หลายกลุ่ม สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการกำหนดสิทธิ์ที่ระดับ dataset หรือการสร้าง view เพื่อให้ผู้ใช้ เห็นเฉพาะผลลัพธ์ของ view นั้นๆ โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง table ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือ การทำ dashboard ให้ผู้ใช้แต่ละคนเข้ามาใช้งาน dashboard เดียวกัน แต่ข้อมูลที่แสดงนั้น จะถูกดึงตามผู้ใช้งานที่กำลังเปิด dashboard อยู่ คือเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเท่านั้น วิธีนี้มีข้อดีคือ เราจะสร้างและดูแล dashboard แค่ตัวเดียว โดยที่ผู้ใช้ก็จะเห็นข้อมูลของตัวเองเท่านั้น ไม่เห็นข้อมูลของผู้อื่น ไม่ต้องทำ dashboard แยกสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละคนการ implement ในลักษณะนี้ อธิบายได้ด้วยแผนภาพนี้ครับ ในตัวอย่าง เรามีข้อมูลอยู่ 2 table คือ data_by_region (d) เป็นตัวอย่างข้อมูลที่แสดงเคสผู้ป่วย … Continue reading ทำ dashboard บน Data Studio ให้ผู้ใช้ เห็นข้อมูลบน BigQuery เฉพาะส่วนของตัวเอง